Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.10. ykkösaiheeksi nousi odotetusti osavuosikatsaus, joka ennustaa vuoden tulokseksi ikävää 14 miljoonan alijäämää. Se joutuu siitä, että toimialojen arviot ovat olleet liian varovaisia, verotuloja on odotettua vähemmän ja terveyspalveluja on jouduttu ostamaan kalliilla hinnalla erikoissairaanhoidon lakimuutosten vuoksi. Osin on kyse ikävistä yhteensattumista, osin siitä, että käyttötaloutemme menot ovat liian suuret. Elämme liian leveästi.

Kouvolan hyvinvointipalveluuden palvelupäällikkö Kari Kristeri aukaisi Kouvolan lääkäripalvelujen tilaa havainnollisessa puheenvuorossaan. Erikoissairaanhoidon siirryttyä Carealle ja Pohjois-Kymen sairaalaan jäätyä kuntouttavaksi sairaalaksi Kouvolaan on ollut todella vaikeaa ja kallista saada lääkäreitä. Osastoja on jouduttu sulkemaan tämän takia. Toisaalta on jouduttu antamaan oman sairaalan työvoimaa Kotkan keskussairaalaan. Kristerin mukaan Kymsoten käynnistyminen on edelleen erittäin haastavaa eikä säästöjä ole aivan lähitulevaisuudessa tiedossa.

Vihreä valtuutettumme Jenni Aikio kiinnitti puheenvuorossaan huomiota juuri lääkäreiden luovutukseen Carealle. Hän kysyi, olisiko syytä kiinnittää enemmän huomiota kouvolalaisten yleislääkäripalveluiden turvaamiseen.

Vihreä kaupunginhallituksen jäsenemme Kaisa Spies muistutti napakasti ryhmäpuheenvuorossaan, että yli varojen elämisen on loputtava. Palveluverkkoja on kyettävä sopeuttamaan realistisesti laadusta tinkimättä. Peruskoulu- ja uimahalliverkostoa on kehitettävä täyttämään nykyaikaiset vaatimukset, mutta yhtään hukkaneliötä ei pidä jättää. Juha Huhtala kannatti omassa puheenvuorossaan Kaisan sanomaa.

Valtuutettumme Minna-Kristiina Mattila peräänkuulutti puheenvuorossaan kaupungin työllistämisvelvoitetta myös säästöjen keskellä. Kaupungin säästölistalla ovat mm. työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen, sijaisten, määräaikaisten käytön vähentäminen ja puhtauspalveluissa moniosaajien ja työllistettyjen hyödyntäminen. SDP:n valtuustoaloitteen vastauksessa todetaan, että kaupungin tehokkaimmat keinot saada pitkään työttömänä olleet takaisin aktiiviseen arkeen ja työelämään ovat palkkatuettu työ ja kuntouttava työtoiminta.

Aktiiviseen arkeen kiinni pääseminen ja siellä pysyminen tarvitsee oikean työpaikan. Minna- Kristiina pohti myös, kääntääkö kunta työnantajana nyt selkää sijaisille ja määräaikaisille työntekijöille huolehtiessaan pitkäaikaistyöttömien ja kuntoutujien työelämään paluusta. Työssä käyminen on myös mielenterveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista – puhumattakaan jokapäiväisen leivän hankkimisesta.

Kokouksessa käsiteltiin myös toimialojen vastauksia tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksessaan esittämiin kysymyksiin. Vihreä valtuuston jäsen Anna Tikka peräänkuulutti ilta- ja yöaikaista vuorohoitoa tarjoavien päiväkotien määrän ja käyttöasteen selvittämistä. Kouvolassa on kuusi tällaista päiväkotia – yhtä monta kuin Helsingissä.

Olemme jättäneet valtuustokautemme aikana useita aloitteita ja saaneet niitä hyvin eteenpäin. Tässä kokouksessa hyväksyttiin lasten ja nuorten lautakunnan sekä kaupunginhallituksen hyväksymä vastaus Lukeva Kouvola -aloitteeseen. Kun Kouvola ryhtyy kehittämään lukevan kaupungin imagoa, olemme aivan maamme kärkijoukoissa toteuttamassa kansallisen Lukuliikkeen tavoitteita. Valtuustoryhmämme puheenjohtaja Sari Hyytiäinen piti tästä aiheesta ryhmäpuheenvuoron. Lukutaidon kehittäminen on paras keino torjua syrjäytymistä.

Kaiken kaikkiaan vihreä ryhmämme oli illan kokouksessa erittäin aktiivinen – jokainen ryhmän jäsen rakensi omilla kannanotoillaan palan “vihreää, vireää Kouvolaa”, kuten sloganimme kuntavaaleissa kuului. Tiimityötä parhaimmillaan. 💚

Sari Hyytiäinen
Kouvolan Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja