Kouvolan Vihreät luottamushenkilöt 2021 – 2025

Kaupunginhallitus

Jenni Aikio, jäsen

Kaisa Spies, varajäsen

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto

Kaisa Spies, jäsen

Jenni Aikio, varajäsen

Kasvatus- ja Opetuslautakunta

Sari Hyytiäinen, jäsen

Karolina Eklund-Vuorela, jäsen

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Iida Pilli-Sihvola, jäsen

Arto Käki, varajäsen

Tekninen lautakunta

Erja Vanhala, jäsen

Pekka Raukko, varajäsen

Tarkastuslautakunta

Taina Talvala, jäsen

Karolina Eklund-Vuorela, varajäsen

Maakuntahallitus

Kaisa Spies, jäsen

Maakuntavaltuusto

Jenni Aikio, jäsen

Kaisa Spies, varajäsen

Keskusvaalilautakunta

Nonna Vanhalakka, jäsen

Kouvolan Asunnot Oy:n hallitus

Sari Hyytiäinen, jäsen

KSS:n hallintoneuvosto

Reeta Lind, jäsen

Lautamiehet

Heikki Nurminen

Kiinteistötoimituksen uskottu mies

Hillevi Joutjärvi