Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmasto-ohjelmassa ja vihreässä ilmastopoliittisessa ajattelussa on paljon samaa. Meille on tärkeää, että huolehdimme toisistamme ja ympäristöstämme. Kunnassa ja kirkossa, molemmissa, kannetaan vastuuta ilmastonmuutoksesta ja pyritään hiilineutraaliuteen. Toiminnallamme on vaikutusta ilmastoon, siksi keskustelu ja konkreettiset toimet kulutuskulttuurin muuttamisesta ovat ajankohtaisia.

Resurssiviisaan ajattelun tarkoituksena on tutkia, mitä ja miten toimitaan seurakunnissa, oli sitten kyseessä ympäristöasiat, toiminnan sisältö tai talousasiat. Osallistamalla seurakuntalaisia päätöksentekoon ja kuulemalla jäsenten näkemyksiä toiminnan kehittämiseksi luomme seurakuntaa, joka toimii yhdessä yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Erilaisuus tai paremminkin yksilöllisyys ja erilaiset näkökulmat ovat rikkaus – tilaa on jokaisen äänelle. Hyvällä keskustelukulttuurilla luomme tietä kohti kansalaisten kirkkoa, meidän kirkkoa, joka on osa yhteiskuntaa.

Pidetään ovet avoinna kaikille, tarjotaan teetä ja tuoli. Osallistumalla rohkeasti uskonto- ja elämänkatsomusdialogiin luomme hyväksyvämpää ilmapiiriä ja maailmaa. Kirkon sanoma on ikiaikainen ja saman aikaan nykyajassa elävästi elävä. Hyväksytään ja kohdataan muuttuva maailma ja ihmiset sellaisina kuin he ovat. Kirkollisten perinteiden rinnalle voidaan luoda uusia toimintatapoja säilyttäen tuttuuden ja turvallisuuden tunne.

Työskennellään sen hyväksi, että maapallo ja sen ihmiset voivat hyvin niin Kouvolassa, Suomessa kuin koko maailmassa. Meidän kirkko on suvaitsevainen ja kohtaa kaikki yhdenvertaisesti lokeroimatta, arvottamatta, nostamatta ketään jalustalle, tai työntämättä syrjään. Äänestämällä avarakatseisesti ja vastuullisesti ajattelevia ehdokkaita voi vaikuttaa kirkon sisällä käytävään keskusteluun ja siten seurakunnan toimintaan. Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus, kirkon jäsenyys riittää. Tulevaisuuden kirkon rakentamiseksi tarvitaan sinua ja minua, siitä syntyy meidän kirkko.

Kirjoittajat: Minna-Kristiina Mattila, Jenni Aikio ja Kasimir Laine,  seurakuntavaaliehdokkaita (vihr.)

Kirjoitus julkaistiin Kouvolan Sanomissa 2.11.2018. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11. ja vaalipäivä sunnuntaina 18.11.2018.