Päivä oli jännittävä. Olihan pöydällä meille valtuutetuille valtuustokauden merkittävin kokonaisuus. Päätettävänä oli perusopetuksen kehittäminen, jossa keskustelu painottui kouluverkkoon, joka on kuitenkin vain yksi osa kokonaisuutta, joskin tärkeä sellainen.

Aikataulu oli maanantaina todella tiivis. Tämä johtui siitä, että hallitus päätti viikko sitten laittaa perusopetuksen kehittämisen lasten ja nuorten lautakuntaan. Tähän emme olleet varautuneet, sillä prosessin kuvauksessa kerrotaan selvästi, että kaupunginhallitus päättää asiasta perusopetuksen kehittämisselvityksen perusteella, jonka jälkeen asia menee valtuuston päätettäväksi. Koukkaus lautakunnasta aiheutti sen, että kaupunginhallitus päätti asiasta vasta tänään, samana päivänä valtuuston kokouksen kanssa.

Lisämausteensa päätöksentekoon toi kaupungintalon pihalle kokoontuneet ihmiset, jotka olivat järjestäneet mielenilmauksen lähikoulunsa puolesta. Valtuustoryhmämme kävi juttelemassa ihmisten kanssa. Valtuutettu Juha Huhtala kertoo kaupungintalon pihalla tapahtuneista keskusteluista näin:

  • Kyselin mielenilmaukseen osallistuvilta ihmisiltä tunnelmia. Vanhemmat kertoivat olevansa huolissaan lastensa koulumatkan turvallisuudesta, sekä oman kylänsä palveluiden puolesta. Ihmiset kertoivat Anjalan kylän tarvitsevan koulun tiloja opetuksen lisäksi mm. urheiluseurojen käyttöön. Kerroin vanhemmille, että perusopetuksen kehittämisen tavoite on turvata kaikille oppilaille, myös Anjalan oppilaille nykyaikaiset ja terveet tilat, Huhtala kertoo

Vihreä valtuustoryhmä on selvitystyön valmistumisen jälkeen kannattanut 18 koulun mallia, joka ryhmämme mukaan täyttää perusopetuksen kehittämiselle asetetut tavoitteet parhaiten. Tavoitteet tiivistettynä:

  1. Koulut riittävän laajoilla lähikoulualueilla, joissa on tarvittavan kokoiset ikäluokat.
  2. Koulujen tulee sijaita väestökeskittymissä hyvin saavutettavissa olevissa paikoissa.
  3. Koulurakennusten tulee tukea opetussuunnitelman toteuttamista osana nykyaikaista oppimisympäristöä.
  4. Koulujen tulee mahdollisuuksien mukaan olla aluetta palvelevia monitoimitiloja

Valtuustoryhmämme mielestä nämä tavoitteet toteutuvat parhaiten 18 koulun mallilla, joka oli myös perusopetuksen kehittämisen loppuraportin esitys kouluverkoksi. Kokouksen aikana esitettiin erilaisia malleja 18 koulun mallista aina 34 koulun malliin asti, joka on nykyinen kouluverkkomme. Meidän Vihreiden mielestä uudistaminen ei voi olla jättäytymistä vanhaan, vaan meidän tulee osata katsoa horisontin taa.

Kuten ennakkoon oli arvattavissa, ei päätös kouluverkosta syntynyt ilman äänestystä. Viimeisinä äänestyksissä oli 18 koulun malli, sekä kaupunginhallituksesta tullut esitys 20 koulun verkosta, joka oli myös asian pikakäsittelyyn ottaneen lasten- ja nuorten lautakunnan päätös. Äänestyksen tulos oli, että kouluverkkoa lähdetään Kouvolassa kehittämään 20 koulun verkolla. Tämän voimme ilman suurta pettymyksen tunnetta hyväksyä. On hyväksyttävä se tosiasia, ettei oma, tai oman ryhmän mielipide ole aina se, joka tulee päätökseksi – se kuuluu politiikkaan.

Hieman parannusta kokonaisuuteen saatiin, kun valtuutettu Huhtalan toimenpidealoite, jota valtuutettu Sari Hyytiäinen kannatti, hyväksyttiin yksimielisesti. Toimenpidealoitteella pyritään parantamaan perheiden valinnanvapautta valita lapsilleen lähikoulu aikaisempaa paremmin. Nämä toiveet voidaan ottaa paremmin huomioon juuri tässä tilanteessa, kun olemme rakentamassa uusia kouluja ja remontoimassa vanhoja. Jos esimerkiksi Korialla tai Jokelassa asuvat lapset haluavat käydä kouluaan keskustassa, heidän toiveensa voidaan huomioida rakentamalla riittävän suuri yhtenäiskoulu Kouvolaan. Mielestämme perheiden valinnanvapauden parantaminen on arvokas asia.