Kouvolan perusopetuksen kehittämisen jatkovalmistelut käynnistyvät. Lasten ja nuorten lautakunta asettaa työryhmän valmistelemaan toteuttamisohjelmaa, eli suunnittelemaan missä aikataulussa ja järjestyksessä kouluja rakennetaan, lakkautetaan tai peruskorjataan.

Työryhmässä ovat perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, erityisten tuen ja toisen asteen päälliköt. Ryhmään kutsutaan jäseniä myös tila- ja teknisestä palvelusta, jonka lisäksi lasten ja nuorten lautakunta on tiiviisti prosessissa mukana. Suunnitelma kuulostaa hyvältä ja laaja-alaiseen asiantuntijuuteen panostavalta.

Monella kuntalaisella alkaa olla usko kunnalliseen päätöksentekoon koetuksella.

Kouvolan kouluissa on tehty korjaustarveselvityksiä vuonna 2016. Uusien rakennusten suunnittelutyö aloitettiin Valkealan ja Sarkolan koulujen osalta vuonna 2017 ja investointeihin varattiin määrärahoja. Hankesuunnitelmia, vaikkei vielä valmiita, on jo olemassa. Valkealassa suunnitelma paisui ja Sarkolassa on tarkennettava muun muassa arkkitehtuuria.

Vuosi sitten varovainen arvio oli, että Valkealan koulu voisi valmistua vuonna 2019. Tämä nähtiin mahdollisena, jos suurempia muutoksia ei olisi tullut vastaan – tulihan niitä. Suunnitteluvaiheen pitkittyminen on vaatinut niin koulujen henkilökunnalta, oppilailta kuin heidän perheiltään kärsivällisyyttä ja sopeutumista. Valkeala on prioriteetti numero yksi, mutta seuraavasta kohteesta on käytävä perusteellinen keskustelu. Anjalassa lapset ovat riittävän turvallisissa ja terveellisissä väistötiloissa, eikä tilanne ole Sarkolan tavoin akuutti.

Syksyn aikana koululaisten vanhempien yhteydenotoissa on kaikunut huoli koulujen sisäilmaongelmien vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja terveyteen. Toistuvasti esitetään kysymyksiä tulevista toimenpiteistä ja niiden aikatauluista. Sarkolan koulussa sisäilmaongelmista johtuvat oireilut ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti ja kaupungin sisäilmatyöryhmä käsitteli tilannetta marraskuussa. Toimenpiteenä määrättiin henkilökunnalle ja oppilaille kohdistetut oirekyselyt. Henkilökunnan osalta kyselyn tulokset saadaan 17.12., mutta oppilaille kysely tehdään THL:n toimesta vasta tammikuussa.

Suunnitteluun ja rakentamiseen tarvitaan aikaa ja rahaa, mutta suunnitelmat pitää myös viedä maaliin. Monella kuntalaisella alkaa olla usko kunnalliseen päätöksentekoon koetuksella. Sarkolassa uusiin koulutiloihin pääsyä ei voida odottaa vuosia. Sisäilmaongelmien haitat on otettava vakavasti, sillä altistumisen haitat ovat elinikäisiä. Jos kouluympäristö osoittautuu terveydelle haitalliseksi, on oppilaiden ja henkilökunnan turvallinen ympäristö jollain tavalla taattava. Todennäköisesti Sarkolasta on siirryttävä pikapikaa väistötiloihin.

Tekstin kirjoittivat valtuutettumme Jenni Aikio ja Minna-Kristiina Mattila ja juttu julkaistiin Kouvolan Sanomissa 11.12.2018.