MEDIATIEDOTE JULKAISUVAPAA HETI
Vihreä valtuustoryhmä 6.10.2019

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka kertoi 2.10. asukasillassa, että tulee esittämään muutoksia valtuuston vuosi sitten hyväksymään kouluverkkoon. Toikka aikoo esittää Voikkaan koulun sulkemista, yhtenäiskoulun siirtoa Elimäeltä Korialle ja pysäyttää Anjalan koulun rakentamisen.

On poikkeuksellista, että kaupunginjohtaja joutuu tekemään valtuuston päätöksestä poikkeavan esityksen. Valtuuston vuosi sitten tekemän kouluverkkopäätöksen jälkeen kaupungin taloustilanne on osoittautunut ennakoitua heikommaksi ja väestönkasvuodotukset, joihin kaupunkistrategia pohjaa, epärealistisiksi. Vihreä valtuustoryhmä ymmärtää hyvin kaupunginjohtaja Marita Toikan esityksen koulujen määrän tarkastelusta.

Ilman satunnaisia eriä kaupungin talouden alijäämä olisi 110 miljoonaa euroa kuntaliitoksen jälkeiseltä ajalta. Tämä kertoo rakenteellisesta alijäämästä. Rahamme eivät riitä palveluiden tuottamiseen.

Väestö kasvaa Suomessa enää kolmella kaupunkiseudulla. Näitä ovat Helsinki, Turku, Tampere. Tämä johtuu syntyvyyden laskusta sekä maan sisäisestä muuttoliikkeestä.

”Peruskouluverkko mitoitettiin 764:lle vuosittain syntyvälle lapselle. Lisäksi valtuusto päätti pitää koulut Anjalassa ja Voikkaalla.  Viime viikolla julkaistun Tilastokeskuksen arvion mukaan Kouvolassa syntyy tänä vuonna 552 lasta ja määrä vähenee vuosi vuodelta. Kouluverkko laadittiin epärealististen kasvuodotusten varaan”, toteaa vihreiden kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Minna-Kristiina Mattila.

Kaupunginjohtaja toimii virkavastuulla. Asioiden valmistelussa hänen asemansa on itsenäinen ja riippumaton. Kaupunginjohtajalla on täysi oikeus ja vihreän valtuustoryhmän mielestä myös velvollisuus tuoda päätettäviksi kaikki keinot, joilla Kouvolan kaupungin talouden rakenne saadaan korjattua.

“Asioiden valmistelu on kulkenut sovitusti. Lautakuntien esitysten jälkeen kokoaa kaupunginjohtaja oman kokonaisesityksensä, joka esitellään kaupunginhallitukselle. Poliittiset ryhmät aloittavat talousarvioneuvottelut, ja Kouvolan talousarvion hyväksyy demokraattisesti valittu valtuusto. Marssijärjestys on oikea”, painottaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sari Hyytiäinen.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen Marita Toikan avoimeen työskentelytapaan kaupunginjohtajana. Valtuustoryhmien ääntä on kuultu, asioita on linjattu yhdessä poliittisten päättäjien ja viranhaltijajohdon kanssa. Valmistelu on ollut kautta linjan läpinäkyvää ja demokratian perinteitä kunnioittavaa.

Lisätietoja

Sari Hyytiäinen, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
040 565 0919  sari.hyytiainen (a) kouvola.fi

Vihreät kaupunginvaltuutetut 

Jenni Aikio
Juha Huhtala
Minna-Kristiina Mattila
Kaisa Spies
Anna Tikka