Säästötalkoot ja lomautukset kurittaa Kouvolaa ja se huolettaa ja puhuttaa kovasti – meitäkin. Aamupäivä -ja iltapäivätoiminnan hintaa korotetaan, henkilöstöä lomautetaan, tuntijakoa muutetaan, päiväkotien kesäsulkuja laajennetaan. Kaikki nämä vaikuttavat lapsiin ja heidän perheisiinsä rankasti.

Lomautuksista päätettiin joulukuun valtuustossa ja toivoimme sen siirtoa viimeiseen asti, jotta jo perustetuille ohjausryhmille olisi jäänyt aikaa ja mahdollisuuksia löytää muita keinoja säästää. Myös henkilöstöä olisi ehditty osallistaa säästökohteiden etsimiseen. Nyt käsillämme on lomautussuunnitelma. Kasvatus- ja opetushenkilöstön lomautukset tulee toteuttaa siten, että voidaan turvata, että lainsäädäntö toteutuu ja turvallisuus ei vaarannu. Tämä yhtälö ihmetyttää!

Se ei ihmetytä, että saimme eilen lukea Kouvolan Sanomista Kouvolan menettäneen viime vuonna lähes tuhat kaupunkilaista eikä se, että väkiluvun laskulle ei näy loppua.  Kuluneella viikolla Helsingin Sanomat kirjoitti Iisalmen koululaisista. Siellä lapset saavat 10h enemmän opetusta kuin kouluissa, joissa annetaan opetusta lain vaatiman vuosiviikkotuntimäärän minimin verran. Yhdeksän peruskouluvuoden aikana iisalmelaislapset ovat koulussa n. 3 kk pidempään kuin oppilaat niissä kunnissa ja kouluissa, joissa opetusta annetaan minimimäärän verran. Se on aika paljon.

Ajattelemme, että kunnon hyvät ja toimivat palvelut, lapsiin ja nuoriin panostaminen, toimivat hyvänä mainoksena Kouvolan rajojen ulkopuolelle. Nyt käytämme rahaa mainostaaksemme Kouvolaa mm. Itä-Helsingin osana. Näemme tässä kuitenkin ristiriidan. Painotamme täällä investointien tärkeyttä ja Kouvolan markkinointia hyvänä ja turvallisena kaupunkina, mutta karsimme koko ajan lasten ja nuorten arkea koskevista palveluista. Negatiivinen imagokuva toimii valitettavasti huonona mainoksena ja liikkuu nopeammin kuin mikään parhainkaan mainoskampanja.

♥ Anna ja Minna-Kristiina