Mitäköhän Mikael Agricola ajattelisi tänään 9.4. omana nimikkopäivänään ja suomen kielen juhlapäivänä kielemme tilasta ja asemasta? Uskon, että hän olisi ylpeä Suomelle luomansa kirjakielen kehityksestä: suomea on päivitetty jatkuvasti 1500-luvun puolestavälistä lähtien vastaamaan kulloisiakin yhteiskunnan tarpeita. Suomea voi käyttää kaikilla elämän alueilla; suomi on myös tieteen kieli, sivistyskieli. 

Uskon kuitenkin, että toisaalta Agricola katselee nykysuomalaisten toimintaa huolestuneena. Yhä useammin suomen kielen korvaa englanti opiskelun, tutkimuksen, tekniikan ja yrityselämän kielenä – vaikka Suomessa ollaankin. Yhä useampi nuori ei saavuta peruskoulun aikana sellaista yleiskielen käyttötaitoa, että opinnot toisella asteella sujuvat. Suomi on EU:n virallinen kieli, mutta suomalaiset mepit haluavat käyttää komissiossa englantia. Tekisivätkö näin esimerkiksi espanjalaiset, ranskalaiset tai saksalaiset? Tällä menolla suomella ei ole enää EU:ssa virallisen kielen asemaa.

Olemme itse asiassa tällä hetkellä siinä vaiheessa, että meidän tulee päättää, haluammeko säilyttää oman sivityskielemme vai annammeko sen pois ja otamme englannin tilalle. Samalla annamme pois suomalaisen ajattelutavan käsitteineen.

Oma vastaukseni on ehdoton ei. Mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä on mittaamattoman tärkeää. Ihminen ei pysty ilmaisemaan itseään millään muulla kielellä yhtä tarkasti. Se, että meillä on elävä, kehittyvä yleiskieli, jota voimme käyttää kaikilla elämän alueilla, on demokraattisen valtiomme kulmakivi. 

Onneksi huoleen Suomen kieliympäristöstä on herätty. Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan hallitusohjelmaan kirjattua kansalliskielistrategiaa, jolla pyritään turvaamaan kansalliskielten asema ja käyttö myös tulevaisuudessa. Samalla laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan kantaa vähemmistökielten asemaan ja maahan tulijoiden kielten opiskeluun. Miten parannettaisiin heidän mahdollisuuksiaan opiskella paitsi kansalliskieliämme myös omaa äidinkieltään? Äidinkieli on kaiken oppimisen pohja.

Hyvää Mikael Agricolan ja suomen kielen päivää kaikille! 💚

 

Sari Hyytiäinen

vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja

Äidinkielen opettajain liiton puheenjohtaja

suomen kielen lautakunnan varapuheenjohtaja

 

www.sarihyytiainen.fi

Kuva: Helin Kulla Photography