SEN LAULUJA LAULAT, KENEN LEIPÄÄ SYÖT?

Valmistuin sairaanhoitajaksi Kuusankosken Sairaanhoito-oppilaitoksesta v. 1987 ja vuonna 1991 valmistuin Lappeenrannan Terveydenhuolto-oppilaitoksesta erikoissairaanhoitajaksi, pääaineena mielenterveystyö ja psykiatrinen hoito-oppi.

Sairaanhoitajaksi opiskelu oli rehtori Irja Lindforsin valvovan otteen alla täyttä työtä, myös kirjaimellisesti, koska tietopuolisten opintojen lisäksi työssä oppiminen oli erittäin oleellinen osa kokonaisuutta. Sairaanhoitajan rooliin valmistautuminen edellytti ainakin minulta ajoittain taipumista valmiiseen muotiin, joka ei vastannut käsityksiäni tasa-arvosta tai oikeudenmukaisuudesta, tai työn vaativuuden arvostuksesta. Vaikka opintomateriaaleihin ei enää kuulunutkaan Sairaanhoitajaoppilaan laulukirja vuodelta 1966, tuli joiltakin osin täysin selväksi jo opiskeluaikana, että ”sen lauluja laulat, kenen leipää syöt”.

Opiskelukaverini olivat hienoa porukkaa, ja oppimisen ohella keräsimme opintomatkarahaa mm. järjestämällä railakkaita illanviettoja kouvolalaisissa ravitsemusliikkeissä. Näissä tilaisuuksissa taisi sitten tulla käsitellyksi myös asioita, joille ei välttämättä ollut oppilaitoksen tai sairaaloiden käytävillä tilaa. Puhuttiin kutsumuksen varjolla kyykyttämisestä palkka-asioissa, hierarkiasta sairaaloissa, naisvaltaisen alan edunvalvonnasta tai sen puutteesta, olemattomista esimiestaidoista, potilaiden ja asiakkaiden epätasa-arvoisesta kohtelusta.

Kutsumusammatti tai ei, vastuullisesta ja vaativasta työstä tulisi vihdoin saada kunnon palkka ja hoitotyölle kuuluva arvostus, koska sairaanhoitajalta/hoitajalta vaaditaan mm:

Tietoa, taitoa, koulutusta, työssäoppimista, jatkuvaa uuden oppimista, raskaita työaikoja, työhön kuuluvien riskien kestämistä, työn henkisen kuormittavuuden kanssa elämistä, työn eettisen kuorman käsittelemistä, riittämättömyyden tunteiden sietämistä ja ajoittain suoranaisen väkivallan uhan alla olemista. Lisäksi vaaditaan sitä kaikkea osaamista, jota hoitoa, hoivaa, huolenpitoa, tukea ja ohjausta, hengissä pysymiseen, mielenterveyden ylläpitoon ja elämänhalun säilyttämiseen oirehtiva, sairastava, kuoleva, tervehtyvä, kuntoutuva tai elämänhallinnan ja elämänhalunsa menettänyt ihminen tarvitsee. Muutamia asioita mainitakseni.

Kutsumuksen aika ei ole ohi, mutta kutsumus pitää sisällään arvostuksen omaa työtä kohtaan siinä määrin, että hoitajat ja sairaanhoitajat laulavat ihan itse omat laulunsa.

Kansainvälistä Sairaanhoitajan päivää vietetään korona vuonna 2021 keskiviikkona 12. toukokuuta ympäri maailmaa. Florence Nightingalen syntymäpäivänä.

Erja Vanhala, Vihreät
Kuntavaaliehdokas, Kouvolan kaupungin varavaltuutettu, Kymsoten hallituksen varajäsen

Kuva: Helin Kulla Photography