Aluevaalit järjestetään tammikuun 23. päivä, eli alle kolmen kuukauden päästä. Uudella Kymenlaakson hyvinvointialueella tullaan tekemään jokaista maakunnan asukasta koskevaa tärkeää työtä. Tässä haluan olla mukana. Myös yhteistyön ja uusien, hyvin toimivien, käytäntöjen luominen koko Kymenlaakson alueelle on erittäin kiinnostavaa.

Politiikkaa uudella kentällä

Aluevaalit ovat meille kaikille uusi asia ja samalla myös ainutkertainen kokemusta, sillä jatkossa aluevaltuusto valitaan kuntavaalien yhteydessä. Aluevaalit voivat tuntua uudenkarheina vaikeasti lähestyttäviltä ja on totta, että uuden edessä jokainen, myös päättäjä, voi olla vähän ihmeissään.

Uudistus on kuitenkin tarpeen, sillä väestön ikääntyminen ja muut isot alueelliset muutokset haastavat sote-palveluiden järjestämistä monella tasolla. On tärkeää saada monipuolinen ja motivoitunut kattaus ihmisiä päättämään aluevaltuustoon hyvinvointialueen asioista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue on jatkossa järjestämisvastuussa koko Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen ja koulujen oppilashuollon palveluista.

Tähän asti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Kymenlaaksossa on vastannut julkisella puolella Kymsote ja pelastuspalveluiden järjestämisestä Kymenlaakson pelastuslaitos. Uuden hyvinvointialueen tehtäviin kuuluvat koulujen oppilashuollon palvelut ovat tällä hetkellä kuntien vastuulla.

Uusien hyvinvointialueiden toiminnasta on päätetty kesällä 2021 voimaan tulleella lainsäädännöllä. Sote-palveluiden uudistamista on työstetty Suomessa eri politiikan tasoilla jo vuosikausia. On erittäin hyvä, että uudistus on nyt hyväksytty ja käytännön toimet muutoksen aikaansaamiseksi on aloitettu.

Aluevaaleissa äänestetään päättäjät jokaista koskeviin asioihin

Aluevaaleissa valitaan Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin, jonka tehtäviä ovat hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta päättäminen. Aluevaltuusto valitsee joukostaan aluehallituksen sekä asettaa hyvinvointialueen muut toimielimet ja valitsee hyvinvointialuejohtajan. Kymenlaakson aluevaltuustoon tullaan valitsemaan 59 valtuutettua. Uusi aluevaltuusto aloittaa toimintansa 1. maaliskuuta 2022.

Käytännössä nyt valittavat aluevaltuutetut siis päättävät mitä palveluja Kymenlaakson sote-kentällä ja pelastuspalvelussa sekä oppilashuollossa tarjotaan, miten ja missä palvelut järjestetään ja miten palveluiden järjestämiseen on rahaa käytettävissä. Nämä asiat koskevat ihan jokaista Kymenlaaksossa asuvaa henkilöä. Aluevaaleissa äänioikeutetuilla on valta päättää kaikkien puolesta, ketkä näistä asioista tulevat viime kädessä päättämään.


 

Kirjoittaja Jenni Aikio on Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen ja aluevaaliehdokas. Jennin matkaa kohti aluevaaleja voi seurata tilaamalla Jennin uutiskirjeen ja ottamalla hänen some-kanavat Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä seurantaan. Näiden kautta pääset seuraamaan myös hänen työtään Kouvolan kuntapolitiikassa.