Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2021 kokouksessaan laajasta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta. Vihreiden ryhmäpuheen aiheesta piti kaupunginvaltuutettu Iida Pilli-Sihvola. 

”Kouvolan kaupunkistrategiassa on kolme kasvukärkeä, joista ensimmäinen on lasten kasvu ja toinen nuorten kasvu. Nämä kasvukärjet on kaupungin itse määrittelemiä, sellaisia asioita jotka ollaan nähty kaupungin kehittymisen kannalta merkittäviksi panostuksen kohteiksi. Ja mikä olisikaan tulevaisuuden kannalta tärkeämpää, kun lasten ja nuorten hyvinvointi? 

Hyvinvointikertomus osoittaa meille sen, että lapset ja nuoret ei voi hyvin Kouvolassa ja siihen ei ole syynä ainoastaan korona. Vaikuttaa siltä, että meillä on paljon tehtävää strategisen tavoitteen toteuttamiseksi. Liian moni Kouvolan nuori voi huonosti.   

Tekstistä nousee esiin vakavia huolenaiheita. ”Moniammatillisesta yhteistyöstä ja hyvinvointioppimisen suunnitelman toimenpiteistä huolimatta polarisaatio lisääntyy kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kohdalla. Tämä koskee sekä perheitä että lapsia ja nuoria. Ilman vahvoja toimenpiteitä, jotka kohdistuvat koko perheisiin, tätä polarisaatiokierrettä ei saada katkaistua.” Kouvolassa tulisi aiempaa vahvemmin nostaa kaupunkistrategiassa esiin heikoimmassa asemassa olevat lapset, nuoret ja perheet sekä pohtia erityisiä keinoja tukea heitä. 

Ahdistus ja yksinäisyys näyttäytyy myös selkeänä ongelmana Kouvolalaisten lasten ja nuorten keskuudessa. Nämä on asioita, joihin on äärimmäisen tärkeää puuttua varhaisessa vaiheessa ja siksi ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa. Näitä nuoria, joilla on jo ahdistusta tai muita mielen hyvinvoinnin probleemia ei kuitenkaan ennaltaehkäisevä työ enää auta. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että nuorille osoitetuista palveluista, kuten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista, ei leikata. 

Tuloksissa ilahduttaa se, että yhä useampi lapsi ja nuori liikkuu vähintään tunnin päivässä, toivottavasti tämä kehityssuunta säilyy ja siten edistää myös fyysisen toimintakyvyn parantumista. Kaikki harrastukset ei kuitenkaan ole liikunnallisia, kaikille urheilu ei ole se oma juttu. Kertomuksessa mainitaankin, että Kouvolassa on alettu vuodesta 2021 lähtien tarjoamaan Suomen mallin mukaisesti mahdollisuus maksuttomaan ja mieleiseen harrastamiseen koulupäivän aikana.  

Hyvinvointisuunnitelman puolella listataan konkreettisia toimenpiteitä, vastuutahoja sekä mittareita hyvinvoinnin parantamiseksi. Näissä toimenpiteissä nuorten hyvinvoinnin kehittäminen olisi saanut näkyä vahvemmin ja monipuolisemmin. Suunnitelmassa on osallisuuden vahvistamisen toimenpiteenä asetettu: “Luodaan lasten ja nuorten lähiyhteisön ja monialaisen verkostotyön avulla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua, toimia, vaikuttaa ja harrastaa”. Tavoite on laaja ja sen saavuttamisessa riittää tekemistä, tämän toteutumista seuraamme erityisellä mielenkiinnolla. 

Tukemalla nuoria rakennamme tulevaisuuden Kouvolaa, luomme tulevaisuutta tälle kaupungille. Siksi nuorten nostaminen esiin hyvinvointikertomuksessa- ja suunnitelmassa on äärimmäisen tärkeää. Heistä huolehtimalla ja mahdollisuuksia tarjoamalla varmistamme sen, että yhä useampi heistä on osa Kouvolan tulevaisuutta tavalla tai toisella.”

Kuva: Hanna Hurtta