Kouvolan kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 Jenni Aikion pitämä vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro koskien kunnan tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja vuonna 2022.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä muu kokousta seuraava yleisö,

Edellisessä valtuuston kokouksessa totesimme, että Kouvolan kaupungin talous näytti verrattain hyvältä, vaikka varsinaiseen hyvän olon tunteeseen ei ollutkaan varaa. Nyt tilanne on jo toinen, kun Kymsoten maksuosuuksiin on tullut roimia korotuksia niin kuluvalle kuin tulevallekin vuodelle. Kouvolan talouden tila ei ole lainkaan ruusuinen.

Päätämme tänään valtuuston kokouksessa veroprosentista tulevalle vuodelle, mutta sote-uudistuksen takia poikkeuksellisesti vuoden 2022 lisäksi myös vuodelle 2023. Olemme tärkeän asian äärellä, sillä tulemme seuraavan kerran päättämään veroprosenteista tässä salissa vasta kahden vuoden kuluttua.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä asiantuntijavalmistelun pohjalta veroprosentti esitetään pidettävän nykyisellään sekä ensi vuonna että koko taloussuunnitelmakaudella. Vihreä valtuustoryhmä on samaa mieltä viranhaltijavalmistelun kanssa ja hyväksyy veroprosentin kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Tähän olemme myös kaikkien valtuustoryhmien yhteisessä valtuustosopimuksessa sitoutuneet.

Neuvottelut Kymsoten ja omistajakuntien kanssa ovat edelleen kesken ja vihreä valtuustoryhmä toivoo, että löydämme kompromissin tulevien viikkojen aikana. Vihreä valtuustoryhmä ei tule hyväksymään esitettyjä säästölistoja, enkä usko, että yksikään täällä edustettuna olevista ryhmistä niin tekisi.

Neuvottelujen kannalta Kouvolan tilanne on sinänsä ainakin kohtuullinen, että mahdolliset lisäpanostukset Kymsoteen eivät ole veronkorotuksesta kiinni. Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä mahdollistaa sen, ettei talous näillä ennusteilla painu alijäämäiseksi. Varaa yllätyksiin ei kuitenkaan ole.

Mikäli emme kahden vuoden kuluttua halua olla päättämässä heti veronkorotuksesta, tulee meidän pitää huolta siitä, että talous on kunnossa ja palvelut järjestetään siten, että rahat riittävät. Tämä tarkoittaa vääjäämättä sitä, että tarkka kulukuuri tulee jatkumaan niin kaupungin omassa toiminnassa kuin tulevalla hyvinvointialueellakin.”

Kuva: Iida Pilli-Sihvola