Kouvolan kaupunginvaltuustossa 3.12.2021 Erkka Koskisen pitämä vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro koskien talousarviota vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaa 2022-2025:

Hyvät valtuutetut, virkahenkilöt ja muu valtuuston kokousta seuraava väki.

Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet hyvin haastavia meille kaikille, syistä joita ei varmaan tarvitse tässä enää toistaa. Tämä on aiheuttanut, ja tulee vielä aiheuttamaan, lisähaasteita myös Kouvolalle.

Kouvolan vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää virkailijoita, sekä eri puolueiden neuvottelijoita siitä, että vuoden 2022 talousarvioon ei sisälly uusia säästötoimenpiteitä ja leikkauksia, toisin kuin aiempina vuosina. Ja toisin kuin aiemmin on näyttänyt. Valtion koronatuet ovat nostaneet Kouvolan pään takaisin pinnalle.

Samalla joudumme kuitenkin toteamaan, että vielä ei ole selkientaputtelun aika. On aiheellista kysyä, että tuleeko Kouvolan pää myös pysymään pinnalla, mikäli toimintojemme ja palveluverkkomme sopeuttamistyö jää kesken. Palvelujemme tulisi vastata vähintään nykyhetken, mieluummin jopa väestöennusteiden mukaista, yhden kaupungin tilannetta. Ja kun sanomme yhden kaupungin tilanne, haluamme sillä korostaa, että Kouvolan olisi jo korkea aika olla yksi, yhtenäinen kaupunki. Se on meidän kaikkien etu, erityisesti silloin kun puhumme taloudesta.

Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että liikunta- ja kulttuuripuolella aloitetaan työ pitkäkestoisemman suunnittelun mallin kehittämiseksi. Tervehdimme ilolla liikunta- ja kulttuurilautakunnan viimeviikkoista tahtoa aloittaa sekä liikunta- että kulttuuripoliittisen ohjelmien tekeminen. Sellaiset ovat jo olemassa monessa muussakin kaupungissa. Soten ja pelastustoimen siirtyessä lopullisesti §maakunnallisen päätöksenteon piiriin, kuntien oman päätöksenteon sektori kapenee. Tästä johtuen pitkäaikaisten strategioiden luominen on järkevää niissä asioissa, jotka kunnille vielä jäävät. Vain pitkäkestoisten, yli valtuustokauden jatkuvien strategioiden avulla pääsemme käsiksi kaupunkimme palveluntuottamisen avainkysymyksiin. Siis sellaisiin kysymyksiin kuten: Teemmekö investointipäätöksiä tuijottaen yksittäisten vuosien lukuja vai tarkastelemalla niiden pitkäaikaisia kustannusvaikutuksia? Tai että onko liikunta- ja kulttuuripalveluiden tuottamisessa tärkeämpää yksittäisten rakennusten sijainti vai palveluiden laatu?

Kouvolan Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2022 talousarvion.