Kouvolan Vihreät ovat valinneen kokouksessaan 26.5.2022 puheenjohtajaksi Jaana Lehtilän vuoden 2022 loppuun asti. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Annielina Toikanderin.