”Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Strategiasta johdetaan Kouvolan kaikki keskeinen päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen. Se kertoo, mitä tavoittelemme taloudessa ja toiminnassa pitkällä aikavälillä. Olemme tänään ison asian äärellä, ehkäpä merkittävämmän kuin vaikka paljon julkisuudessa keskustelua herättäneen Hemsön kaupan.

Strategiaa on tehty pitkään ja hartaasti. Se on palautettu uudelleen valmisteluun kaupunginhallituksesta useamman kerran. Joka kerta strategia on tiivistynyt ja parantunut. Parannettavaa kuitenkin vielä jäi.

Strategiateksti on vahvasti maalailevaa ja jossain määrin epäkonkreettista: ”Kouvolassa eletään täyttä elämää”. ”Kouvolassa on helppo kokeilla ja pysyä liikkeessä.” ”Rakennamme kasvun kestävästi ja yhdessä.” Vihreää valtuustoryhmää mietityttää millaisin mittarein tämän toteutumista aiotaan seurata ja mitata.

Kun strategiaa lukee, tulee olo, että se on kirjoitettu jollekin toiselle. Tekstillä houkutellaan uusia asukkaita ja yrityksiä. Tämä luo vierauden tunteen  vaikka asian pitäisi olla juuri päinvastoin: strategia on meille kouvolalaisille ja sen tulisi kertoa meille, mihin panostetaan tulevaisuudessa, mitä parannetaan, mitä kehitetään paremmaksi.

Kuntaliiton mukaan ”Strategiassa tulee olla linjaukset siitä, mitä pidetään kaikkein tärkeimpinä asioina, joihin halutaan erityisesti panostaa. Strategiassa yhtä tärkeitä kuin sen linjaamat asiat, ovat ne asiat, joita eivät strategian keskiöön nouse.”

Meillä näitä valintoja olisi pitänyt tehdä vahvemmin: mihin panostamme, mitä jätämme strategiasta pois.

Maalailevan ja osin maailmoja syleilevän tekstin lomasta löytyy kuitenkin hienoja nostoja. Strategiassa on selkeitä teräviä tavoitteita. ”Kaakkois-Suomen keskus” on hyvä tavoite Kouvolalle. Se asemoi Kouvolaa hyvin. Strategiassa opiskelijat nousevat vahvasti esiin ja heihin panostetaan, ilmaista joukkoliikennettä kehitetään. Kaikki Kouvolan toiminta on kestävää ja etenee kohti hiilineutraaliutta. Tästä haluamme kiittää valtuustoa.

Vihreä valtuustoryhmä on tänään valmis hyväksymään kaupunkistrategian.

Miten tästä eteenpäin? Maalaileva teksti tulisi purkaa konkreettisiksi tavoitteiksi teoiksi, joita lähdemme toteuttamaan ja tavoittelemaan. Tässä työssä vihreä valtuustoryhmä on mielellään mukana. Toivomme, että strategiahengessä tähän osallistetaan aidosti myös nuoria, yrittäjiä, henkilöstöä, opiskelijoita, palveluiden käyttäjiä.

Strategiatyö on vasta alussa.”

Ryhmäpuheen piti kaupunginvaltuutettu ja vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Spies Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.9.2022.