Kouvolan Vihreät ry juhlii 30-vuotista taivaltaan 11.2. puoluejohdon saapuessa Kouvolaan pitämään valtuuston kokousta. Yhdistyksen historia alkaa vuoden 1992 kunnallisvaaleista. Tuolloin Vihreät asetti ehdokkaita kaikkiin silloisiin Pohjois-Kymenlaakson kuntiin. Valtuutettuja saatiin alueelle 10 henkilöä: Kouvolaan kaksi, Kuusankoskelle, Valkealaan, Anjalankoskelle ja Iittiin kuhunkin yksi ja Elimäelle peräti neljä. Elimäen Vihreät olivatkin aloittaneet toimintansa jo aiemmin.

Hyvä vaalitulos toi tarpeen perustaa tukijärjestön vihreille valtuutetuille ja niin alueen vihreitä kokoontui 16.1.1993 Elimäellä perustamaan Pohjois-Kymenlaakson Vihreät ry:n. Ensimmäiseksi yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kouvolasta Harriet Lonka. Yhdistyksen nimenmuutos Kouvolan Vihreiksi tapahtui kesäkuussa 2012.

Perustamisaikaan oli juuri kohdattu 90-luvun pankkikriisi. Vihreät vaatikin tuolloin avoimuutta päätöksentekoon ja oikeudenmukaisuutta säästöihin. Lisäksi kierrätyksen merkitys oli korostunut, olihan 90-luvun lama-aika juuri erityisesti kirpputoreille kukoistuksen aikaa, ja kierrätys oli osa säästämistä mm. koulukirjoissa.

Vihreissä ymmärrettiin myös kierrätyksen tärkeys luonnonvarojen säästämisessä ja maapallon säilyttämisessä elinkelpoisena. Yksi silloisista vaalilauseista olikin: ”Vihreä kansanliike haluaa toimia niin, että lapset voivat kiittää vanhempiaan viisaista ratkaisuista.”

Yhdistys on 30 vuoden aikana lunastanut paikkansa Kouvolan poliittisella kentällä. Vihreät puhuttelevat erityisesti nuoria äänestäjiä kauaskatseisilla näkemyksillä tulevaisuuteen. Muutamia vuosi sitten vaikkapa vihreästä siirtymästä ei moni muu puhunut, nyt se on lähes kaikille itsestään selvyys.

Tulevaisuuden uhat eivät aina ole sellainen asia, josta halutaan yhteisesti politiikassa puhua, jos sillä hetkellä ongelmana päättäjillä on julkisen rahan riittävyys. Kouvolan Vihreät on kuitenkin mukana kantamassa vastuuta tälläkin hetkellä Kouvolassa neljän valtuutetun voimin myös vaikeista päätöksistä.

(Tiedot saatu lehtileikkeistä ja haastattelemalla pitkään yhdistyksessä toimineita.)