Kouvolan sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa ilmaistiin huoli Kouvolan päättäjien tekemistä huonoista päätöksistä. Ainakin ennakoitavuutta päätöksissä olisi hyvä olla enemmän.

Mielipidekirjoitus käsitteli Kaipiaisten koulun tilannetta.  Nyt taitaa osa vanhemmista, jotka taistelevat Kaipiaisten koulun säilymisen puolesta olla samoja, jotka olivat barrikadeilla Tirvan koulun puolesta.

Tutkittua tietoa löytynee puolesta ja vastaan liittyen teemaan iso koulu/ pieni koulu. 

Oulun yliopiston kandidaattitutkielmassa Oppimisympäristöjen eroavaisuuksia kyläkoulujen ja kaupunkikoulujen välillä Louhikoski Hanna-Kaisa toteaa: Keskeisinä tutkimustuloksina ilmeni, että kyläkoulun oppimisympäristö tarjosi samaan aikaa sekä yhteisöllisyyttä, että yksilöllisyyttä.

Pieni luokka mahdollisti oppilaiden yksilöllisemmän kohtaamisen. Yhteisöllisyys korostui koko koulun henkilökunnan sekä ympäröivän kylän välillä.

Opettajat kokivat kyläkoululla opettamisen etuina pienet luokkakoot ja turvallisen ympäristön, mutta korostivat negatiivisina asioina yksinäisyyttä ja vertaisavun puutetta. Oppimistuloksissa ei havaittu eroja pienen ja suuren koulun välillä.

Tutkielman perusteella voidaan päätellä kyläkoulun tarjoavan osittain erilaisen oppimisympäristön verrattuna suurempaan kouluun. Oppilaille kyläkoulu tarjoaa turvallisen ja rauhallisen oppimisympäristön, toisaalta opettajille pienemmän tukiverkon ja vähemmän resursseja toteuttaa opetusta.

Sekin näkökulma tässä on, että isossa koulussa saattaa olla jopa helpompi löytää oman henkisiä kavereita. Siellä on enemmän erilaisia oppilaita.

Toisaalta maaseudulla koulu on alueen houkuttelevuuden kannalta tärkeimpiä tekijöitä. Koulun lakkauttaminen kiihdyttää alueen asukaskatoa. Koulun ensisijainen tehtävä ei kuitenkaan mielestäni ole kylän elinvoiman ylläpito. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. 

Pienet koululaiset eivät onneksi lue näitä erilaisia aikuisten kannanottoja. Koulun koko ei mielestäni yksinään ratkaise sitä, onnistuuko koulu hyvin vai huonosti tehtävässään.

Pienelle koululaiselle uskoakseni on tärkeintä, että hänen kouluaan arvostavat niin vanhemmat, kun koulun henkilökuntakin. Sekä isossa, että pienessä koulussa voi tulla tunne: tämä on minun oma koulu, jossa on hyvä kasvaa.

Soili Vähä-Konka, Kouvolan Vihreiden hallituksen jäsen

Teksti julkaistiin myös Kouvolan Sanomien Lukijalta-palstalla maanantaina 19.2.2024