Krista Mikkonen vieraili Kouvolassa 3.4.2024. Krista on kouluvuotensa Korialla asunut joensuulaistunut kolmannen kauden kansanedustaja ja Sanna Marinin hallituksen ympäristö- ja ilmastoministeri sekä sisäministeri. Nyt hän on myös EU-vaaliehdokas.

Saimme kuulla häneltä tunnelmallisessa ravintola Huvillassa eduskunnan kuulumisia ja mietteitä tulevista EU-vaaleista.

Eduskunnan kuulumiset

Eduskunnan kuulumisissa painopiste oli talouden tasapainottamisessa. Hallituksella on tavoitteena 3 miljardin euron lisäsäästöt talouden tasapainottamiseksi. Talous tarvitsee tasapainottamista, mutta se tulisi tehdä reilulla tavalla. Nyt hallitus on poistamassa etuuksiin liittyvät suojaosat. Nämä ovat olleet osa sosiaalipolitiikkamme pitkää linjaa. Suojaosilla on kannustettu ottamaan vastaan pienetkin työkeikat, ilman että on ollut huolena tukien leikkautuminen ja arjen talouden sotkeutuminen pienten tulojen sekoittaessa maksuaikatauluja.

Yleisöllä oli mahdollisuus keskustella eri aiheista. Tässä kohtaa nostin esiin työn merkityksen osana yhteiskuntaan kuulumisen kokemuksessa. Toimeentulo on tärkeä, mutta ihmisen hyvinvoinnin kannalta on merkityksellisyyden kokemuksella myös iso merkitys.

Kiertotalouden mahdollisuudet

Talouselämä tarvitsee uudenlaista ajattelua.  Kun ilmastokriisi ja luontokato etenevät, tarvitaan uusia tapoja valmistaa, toimittaa ja ostaa tuotteita ja palveluita. Kiertotaloudessa ei enää tuoteta ja kuluteta jatkuvasti lisää, vaan hyödynnetään jo käytössä olevien tuotteiden arvo mahdollisimman pitkään. Arvioiden mukaan kiertotalouden innovaatiot voivat tuoda Eurooppaan jopa 700 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Suomella on kaikki mahdollisuudet olla kiertotalouden edelläkävijä. Meillä on vahvaa kiertotalouteen liittyvää osaamista, riittävästi puhdasta sähköä sekä luotettava investointiympäristö.

Ennallistamisasetus

Ennallistamisasetuksen kaatuminen EU:ssa oli harmittava takaisku. Luonnontilan heikentyminen on pitkään jatkunut trendi, jonka kääntäminen vaatii aktiivisia tekoja. Ennallistamisasetuksen mukaisesti jokaisella maalla olisi ollut vastuu kunnostaa omaa luontoon. Sen myötä jokainen EU-maa olisi sitoutunut työhön luonnon elinvoiman lisäämiseksi, luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Tilanne itärajalla ja Itä-Suomessa

Yhteistyön loppuminen Venäjän kanssa vaikuttaa etenkin EU:n itäiseen ja pohjoiseen ulottuvuuteen. Itäsuomalaisena ja maakuntien Suomen arkea elävänä Krista haluaisi viedä tätä näkemystä vahvasti EU:n päätöksentekoon. On Suomen ja koko EU:n etu, että raja-alueiden elinvoimaan panostetaan aiempaa vahvemmin.

Rajalaki on vaikea asia. Itä-Suomessa on ihmisiä, joilla on sukua, läheisiä rajan molemmin puolin. Heidän liikkumisensa rajan yli tulisi olla mahdollista. Miten samaan aikaan estämme välineellistetyn maahanmuuton aiheuttamat turvallisuusriskit.

Krista ja EU-politiikka

Kristalta kysyttiin myös, mikä motivoi EU-politiikassa. EU-parlamentissa ei ole hallitus-oppositio asetelmaa. Rakentava politiikka on näin mahdollisesti helpompaa. 

Kiinnostusta herätti myös, että mitkä olisivat Kristan päätavoitteet, jos hän tulisi parlamenttiin valituksi. Ensimmäisenä tietenkin kaikki vaikuttaminen niin, että planeettamme säilyy elinkelpoisena. Muuttunut toimintaympäristö Euroopassa vaatii tiivistä, rakentavaa yhteistyötä. Epävakaassa maailmassa tarvitsemme vakaata EU:ta. Globaaleihin haasteisiin tarvitaan vahvaa globaalia toimijaa, jolla on vipuvoimaa määrittää koko maailmaa ohjaavia sääntöjä.

 

Soili Vähä-Konka, Kouvolan Vihreiden hallituksen jäsen