Suomen 11:ksi suurin kaupunki ilman yöpäivystystä, ilman 24/7 turvaa.

”Muutosten tavoitteena on tasapainottaa julkisia menoja ja vastata terveydenhuollon henkilöstöpulaan.” Näin Ratamon yöpäivystyksen lopetuspäätöstä perustellaan.

Julkiset menot tulevat Kymenlaakson hva:n alueella muutosten seurauksena kasvamaan ja henkilöstöpula tulee pahenemaan.

On täysin selvää, että Kouvolan alueen asiakas- ja potilasturvallisuus vaarantuu ja heikkenee huomattavasti, koska Kouvolan päivystyspotilaat eivät mahdu Kotkan keskussairaalan nyt jo täysin kuormittuneeseen ja ajoittain pahoin ruuhkautuneeseen päivystykseen.

Myös monet muut palvelut tulevat vähenemään päivystyksen lakkauttamisen jälkeen.

Kouvola on Suomen suurin varuskuntakaupunki Karjalan prikaatin ja Utin jääkärirykmentin takia. Suomen suurimmasta varuskunnasta Vekaranjärveltä tulee yöpäivystykseen matkaa noin 90 kilometriä.

Psykiatrinen sairaala Kuusankoskella ei voi toimia lain mukaan ilman välittömässä läheisyydessä olevaa somaattista yöpäivystystä. Sairaalassa on viisi aikuispsykiatrista osastoa, nuorisopsykiatrian osasto, lastenpsykiatrian osasto ja Kouvolan lastenpsykiatrian poliklinikka sekä toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö. Sairaala on myös merkittävä työllistäjä alueella.

Kansallinen turvallisuustilanne ja toimintaympäristön tilanne on muuttunut liittyen Venäjän käymään sotaan. Tuon sotaa käyvän maan raja on noin 100 kilometrin päässä Kouvolasta. Turvallisuustilanne vaatii julkisten palveluiden paikallaoloa 24/7.

Turvallisuus ja huoltovarmuus ovat siis kaiken järjen mukaan keskeisiä ylläpidettäviä asioita.

Kouvolan ratapihan kautta kulkee edelleen suurin osa maan vaarallisten aineiden kuljetuksista. Se ei ole riskitöntä. Suuronnettomuuksienkin varalta varautuminen 24/7 olisi välttämätöntä myös lähellä ratapihatoimintoja.

Lisäksi Kouvola on yksi tärkeimmistä liikenteellisistä solmukohdista Suomessa, jos huomioidaan raskaan liikenteen osuus. Alueella on edelleen myös suurteollisuutta. Erilaisiin tapaturma- ja onnettomuusriskeihin 24/7-varautuminen on siis perusteltua.

Valtatie 15 on kaikkea muuta kuin likenneturvallinen. Tuon surkeassa kunnossa olevan tien käyttö lisääntyy jatkossa kun päivystys siirtyy Kotkaan.

Tämän listan voi nyt sitten priorisoida haluamallaan tavalla. Hallitus priorisoi tämän listan tarpeettomaksi.

Erja Vanhala, psykoterapeutti, hyvinvointialueen varavaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen, Kouvolan Vihreät

Teksti on alunperin julkaistu Kouvolan Sanomissa 19.4.2024