Kouvolan Vihreiden Soili Vähä-Konka piti puheenvuoron 11.5.2024 mielenosoituksessa Ratamon yöpäivystyksen puolesta:

Olen Soili Vähä-Konka, pitkä ura hoitajana täällä Kouvolassa, Kymenlaaksossa

Paljon muutoksia mahtunut uraan, KAS se alkoi ja nyt Kymenhva:lla. Nyt tuli eteen sellainen muutoksen uhka, jota ei todellakaan voi purematta niellä.  

Mieleen tulee, että suunnitelman arkkitehdit ovat katsoneet vain karttaa. Kaksi yöpäivystystä on maantieteellisesti melko lähellä toisiaan.  Huomiotta on jäänyt, kuinka ison kaupungin yöpäivystystä ollaan lopettamassa.  Siihenkään ei ole perehdytty, millaiset puitteet meillä on näitä palveluita varten. Ratamossa on uudet tilat. Keskussairaalaankin on rakennettu lisätiloja, ei kuitenkaan sillä ajatuksella, että koko Kymenlaakson päivystystoiminta siirtyisi sinne.  Melko uusihan tuo psykiatrinen sairaalakin on. Puitteet jatkaa päivystystoiminta nykymallilla ovat hyvät. 

Vaikea nähdä, miten tällaisella keskittämisellä ajatellaan saatavan säästöjä. Keskittäminen vaatisi uutta rakentamista. Rakentaminenkaan ei ole halpaa eikä järkevää, kun hyvät puitteet on olemassa. 

Tässähän ei ole kyse pelkästään yöpäivystyksestä. Jos yöpäivystys lakkaisi, koko päivystyksen toiminnallisuus olisi uhattuna. Ilta-aikana harkittaisiin niin päivystysavussa, kun ensihoidossakin jouduttaisiin tarkkaan harkitsemaan, ketä kannattaa ohjata ja kuljettaa Ratamo-päivystykseen ja ketä suoraan KOKS. 

Rahallisten säästöjen lisäksi näillä hallituksen ehdottamilla toimilla kerrotaan tavoiteltavan terveydenhuoltohenkilöstön riittävyyttä. Tällaiset uhkakuvat ja jatkuva muutos eivät kyllä lisää pitovoimaa alalla. Jatkuva muutos, johon liittyy vastentahtoinen työnkuvan muutoksen uhka, on uuvuttavaa. 

Ratamon päivystyksessä on luotu toimiva malli 24/7 päivystystoiminnalle. Nyt ei ole muutosten aika, vaan toimivalla mallilla toimimisen aika. Meitä on monta, jotka tarvitsemme näitä palveluita.