Kouvolan kaupunki on valinnut kaupunkistrategiansa kasvukärjeksi lapset ja nuoret. Strategiaan on kirjattu, että kaupunki edistää perheiden hyvinvointia, mahdollistaa turvallisen lapsuuden ja tarjoaa parhaat lähtökohdat oppimiselle. Sanat ja teot ovat kuitenkin nyt kaukana toisistaan.

Kouvolan väestö ikääntyy ja vähenee huimaa vauhtia. Syntyvyys on romahtanut, ja lasten määrän väheneminen aiheuttaa väistämättä muutoksia tarjottaviin palveluihin. Taloudellinen tilanne luo lisäpaineita säästökohteiden etsimiseen.

Esimerkiksi uusien koulujen rakennussuunnittelussa seurataan tarkkaan oppilasmäärien ennusteita, ja rakennusten kokoja pyritään mitoittamaan tulevaisuuden tarpeiden mukaisiksi. Tämä on perusteltua ja järkevää. Sen sijaan pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan leikkauksille on hyvin vaikeaa nähdä oikeutusta.

Oma lapsenlapseni on aloittamassa koulun tänä syksynä. Juuri nyt olen kovin onnellinen siitä, ettei hän asu Kouvolassa.

Helsingin kaupunki tarjoaa maksutonta aamupäivätoimintaa kouluissa ennen oppitunteja 1.–2.-luokkalaisille sekä 3.–4.-luokkalaisille erityisen tuen oppijoille. Iltapäivätoiminnan maksu on 100 euroa kuukaudessa.

Kouvolassa aamupäivätoiminta lakkautetaan. Iltapäivätoiminta maksaa 160 euroa, sitä on tarjolla vain ekaluokkalaisille (eikä heillekään kaikissa kouluissa), ja se päättyy tuntia aikaisemmin.

Näinkö me houkuttelemme lapsiperheitä Kouvolaan? Ja näinkö me mahdollistamme sen luvatun turvallisen lapsuuden?

Kenen mielestä 6–7-vuotias lapsi on kykenevä viettämään aamut ja pitkät iltapäivät yksin? Monessa Euroopan maassa se katsottaisiin heitteillejätöksi.

Perusopetuslaissa määritellään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteeksi tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä.

Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää toimintaa, mutta lasten etu olisi, että aamu- ja iltapäivätoiminta olisi kunnissa kaikille 1.–2.-luokkalaisille tarjottavaa toimintaa. Toiminnalla saatu hyöty on paljon kustannuksia suurempaa.

Täysin käsittämätöntä on myös se, että muutokset aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan tehtiin ilman päätösvaltaa. Opetuspalvelupäällikkö kertoi päätöksestä lehdistölle, ennen kuin asiaa oli edes käsitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Toiminnan supistamisesta oli tiedotettu myös vanhemmille, ja tilanne aiheuttaakin nyt huolta ja hämmennystä monessa perheessä.

Päätöksentekoprosesseja ei voi omavaltaisesti muuttaa, edes heikossa taloustilanteessa. Uskon lautakunnan palauttavan asian käsittelyyn ja arvioivan lapsivaikutuksia perusteellisesti ennen päätöksentekoa. Kaupungin elinvoima syntyy ihmisistä, kuten strategiassakin olemme todenneet.

Taina Talvala

Kouvolan elinvoimajaoston jäsen (vihr.)

 

Kirjoitus on julkaistu Kouvolan Sanomissa 28.5.2024