Toimintasuunnitelma 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013
KOUVOLAN VIHREÄT RY.

1.Yhdistys toimii Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan alueilla.

2.Toiminnan tarkoituksena on vihreiden arvojen edistäminen kuntalaisten arjessa ja päätöksenteossa. Tähän pyritään julkisen keskustelun, luottamushenkilötyöskentelyn ja muun poliittisen sekä kansalaistoiminnan kautta.

3.Yhdistys järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia vihreistä teemoista.

4. Yhdistys tukee valtuutettujaan ja lautakuntien jäseniään järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia koskien Kouvolan kuntapolitiikkaa. Kouvola-kerholle valitaan oma vetäjänsä.

5.Yhdistys kannustaa ja mahdollisuuksiensa mukaan tukee rahallisesti jäseniään osallistumaan puolueen ja Vihreän sivistysliiton järjestämiin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin.

6.Yhdistys osallistuu aktiivisesti Kaakkois-Suomen Vihreiden ja Vihreän Liiton toimintaan. Yhdistyksen edustajien tehtävänä on raportoida yhdistykselle alueellisista ja valtakunnallisista tapahtumista.

7.Yhdistys jalkautuu entistä useammin kaduille ja toritapahtumiin tavoitteena avoin keskustelu alueen muiden asukkaiden kanssa kaupungin eri alueilla. Tätä varten hallitus valitsee keskuudestaan erityisen tapahtumavastaavan.

8..Yhdistyksen hallituksen jäsenet kirjoittavat vuorollaan yhdistyksen nettisivuille www.kouvolanvihreat.fi. Hallitus valitsee keskuudestaan nettisivuvastaavan.

9.Vihreät mielipiteet näkyvät edelleen usein myös valtuustoaloitteissa ja sanomalehtien mielipidepalstoilla.

10.Jäsentiedotuksen pääväylänä on sähköpostilista kouvola@vihreat.fi.

11.Yhdistyksen tavoitteena on vuonna 2013 aktivoida yhä suurempi osa jäsenistä mukaan aktiiviseen toimintaan. Tätä varten hallitus valitsee keskuudestaan erityisen jäsensihteerin.

12. Pyritään aktiivisen yhteistyöhön paikallisen järjestökentän kanssa.