Toimintasuunnitelma 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kouvolan Vihreät

1. Yhdistys toimii Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan alueella. Iitin Vihreiden aloittaessa

toimintansa keskitytään vain Kouvolan alueeseen.

2. Toiminnan tarkoituksena on vihreiden arvojen edistäminen kuntalaisten arjessa ja

päätöksenteossa. Tähän pyritään julkisen keskustelun, luottamushenkilötyöskentelyn ja

muun poliittisen toiminnan sekä kansalaistoiminnan kautta.

3. Yhdistys järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia vihreistä teemoista, ja ylläpitää

keskustelua Kouvolan Vihreiden fb-sivulla

4. Yhdistys tukee valtuutettujaan ja lautakuntien jäseniään järjestämällä yhteisiä

keskustelutilaisuuksia koskien Kouvolan kuntapolitiikkaa noin kerran kuukaudessa, ei

kuitenkaan kesällä.

5. Yhdistys kannustaa ja mahdollisuuksiensa mukaan tukee rahallisesti jäseniään

osallistumaan puolueen ja Vihreän sivistysliiton järjestämiin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin.

Järjestetään yksi oma koulutustilaisuus.

6. Yhdistys osallistuu aktiivisesti Kaakkois-Suomen Vihreiden ja Vihreän Liiton toimintaan.

Yhdistyksen edustajien tehtävänä on raportoida yhdistykselle alueellisista ja

valtakunnallisista tapahtumista.

7. Yhdistys jalkautuu kaduille ja toritapahtumiin tavoitteena avoin

keskustelu alueen asukkaiden kanssa kaupungin eri alueilla. Järjestetään yksi oma

tapahtuma.

8. Yhdistyksen hallituksen jäsenet kirjoittavat vuorollaan yhdistyksen nettisivuille

www.kouvolanvihreat.fi.

9. Vihreät mielipiteet näkyvät valtuustoaloitteissa ja sanomalehtien

mielipidepalstoilla.

10. Jäsentiedotuksen pääväylänä on sähköpostilista kouvola@vihreat.fi.