KOUVOLAN VIHREIDEN KUNTAVAALIOHJELMA 2021

 

Rohkeasti uudistuva yhteinen Kouvola

Emme aio lannistua niiden ennusteiden edessä, joiden mukaan Kouvola menettää taas tuhansia asukkaita. Tulemme kääntämään pandemian aikana toimivuutensa osoittaneen digitalisaation ja monipaikkaisuuden voitoksemme. Kouvolan maantieteellinen sijainti on ihanteellinen, ja siksi Kouvola kehittyi rautateiden risteysasemaksi.

Jotta kaupungin mahdollisuudet pystytään hyödyntämään, ja jotta pääsemme täysipainoisesti sen kehitystyöhön, kaupungin on saatava taloutensa kuntoon ja parannettua päätöksenteon ilmapiiriä. Yli 110 milj. euron rakenteellisella alijäämällä ei ole enää varaa kyläpolitikointiin, vaan kaupunkia on vihdoinkin ajateltava kokonaisuutena. Tämä ei tarkoita kaiken keskittämistä Kymenlukon risteyksen ympäristöön, vaan on määriteltävä olennaiset lähipalvelut ja ne on pyrittävä turvaamaan käytettävissä olevin resurssein. Juustohöyläämisen aika on ohi, emmekä voi enää maksattaa alijäämiä koululaisilla lomautusten kautta.

Haluamme enemmän luottamushenkilöiden ja kaupungin virkamiesjohdon välistä kunnioitusta päätöksenteossa. Kouvolan tulee arvostaa omia työntekijöitään ja kohdella heitä voimavarana, eikä kulueränä. Enemmän keskustelua, vähemmän sanelua. Kunnioitetaan tutkittuun tietoon ja asiantuntijuuteen nojaavaa päätöksentekoa. Hiiteen löyhä populismi ja kiusanteko viranhaltijoita kohtaan. Pelolla johtaminen ja junttaus eivät ole nykyaikaa. Kouvola luottaa tulevaisuuteen ja jättää menneisyyden sinne, minne se kuuluu. Uusi Kouvola vaatii nyt uutta otetta!

1. Monimuotoisen luonnon kaupunki

Kouvola on osa maailmaa ja aikamme suuria haasteita, kuten ilmaston lämpenemisen hillintä, luontokadon pysäyttäminen ja näistä johtuva muuttoliikenne. Emme ole mikään irrallinen saareke, vaan paikallisesti ratkaistaan esimerkiksi ruokapalveluiden tarjolla olevat elintarvikkeet, KSS energiayhtiön polttoainevalinnat tai kaupungin maiden suojelukysymykset. Emme tietenkään kuvittele Kouvolan yksin hoitavan kaikkea, mutta Kouvolan tehtävä on huolehtia näistä asioista omien rajojensa puitteissa. Maailma tehdään kaupungin päätöksin lähelläsi.

2. Eväät elämään koulutuksesta

Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä. Vihreässä Kouvolassa pidetään kiinni siitä, mitä Suomessa on aina pidetty erityisen arvokkaana. Siitä, että jokaisen lapsen ja nuoren unelmat ovat yhtä arvokkaita. Pidetään huoli siitä, että tässä kaupungissa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.

Vihreässä Kouvolassa jokaiselle taataan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja elinikäiseen oppimiseen asti. Vihreille koulutus on kunnan ydintehtävä. Se on investointi tulevaisuuteen.

3. Kulttuurilla elämänlaatua

Vihreässä Kouvolassa ymmärretään, että kulttuurilla on hyvinvointia, sivistystä, tasa-arvoa ja uutta ajattelua luova voima. Taide ja kulttuuri nähdään osana hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista. Sillä on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja luovuudelle sekä kuntien elinvoimalle. Kynnys astua kirjastoon, teatteriin, konserttiin, museoon tai galleriaan on matala. Kulttuurin tukeminen tarkoittaa yhä useammalle mahdollisuuksia sekä itsensä toteuttamiseen että taiteesta nauttimiseen. Vahvistamalla erilaisten kulttuurien asemaa yhteiskunnassa tuetaan myös vähemmistöjen hyvinvointia.

Tunnistetaan ammattimaisesti tuotetun kulttuurin ja taiteen merkitys kunnan elinvoimalle ja terveysongelmien ennaltaehkäisyssä. Kulttuuriin panostettu euro palautuu moninkertaisena takaisin. Siksikin kulttuuria ja kulttuurin ammattilaisten toimeentuloa kannattaa tukea. Se kannattelee palveluita, vahvistaa kuntataloutta ja tuo rahavirtoja.

Kouvolassa pitää olla tarjolla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Mielekäs liikuntaharrastus tai säännöllinen kuntoilu luo perustaa hyvinvoinnille.

4. Hyvinvoivien ihmisten Kouvola

Vihreiden tavoitteena on Kouvola, jossa jokainen saa tarvitsemaansa apua. Peruspalveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Vihreä Kouvola panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä se on aina paras vaihtoehto niin sosiaalisesti, inhimillisesti kuin taloudellisestikin.

Haluamme rakentaa perusoikeuksia kunnioittavaa, feminististä, demokraattista ja avointa Kouvolaa. Asukkaamme ovat moninaisia, mutta aina yhdenvertaisia. Äänettömilläkin on ääni tässä kaupungissa.

5. Kansainvälinen ja kutsuva Kouvola

Kouvolan sijainti, hintataso ja luonnonläheisyys houkuttelevat uusia asukkaita kauempaakin. Toivottamalla kaikki tervetulleiksi ja tarjoamalla heille hyviä kokemuksia he myös jäävät kaupunkiin. Kehittyvä Kouvola näkee oman potentiaalinsa ja kehittää palvelutarjontaansa vastaamaan modernin yhteiskunnan tarpeisiin.

Huomisen Kouvola arvostaa monimuotoisuutta. Kaupunki torjuu eriarvoisuutta aktiivisesti, tukee kaikkien asukkaiden osallisuutta ja hyvien väestösuhteiden kehittymistä. Kouvolassa myös maahanmuuttaja kokee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi. Tämä vähentää maahanmuuttajien muuttoliikettä muihin kaupunkeihin.

6. Kestävän talouden kaupunki

Kouvolan Vihreät hoitavat kaupungin taloutta kestävästi turvaten ihmisten hyvinvoinnin ympäristön ja talouden kantokyvyn rajoissa. Aiemman kuuden kunnan palveluverkosta on tulevalla valtuustokaudella uudistettava yhden kaupungin tulevaisuuteen katsova, laadukkaita palveluita modernisti ja ennakkoluulottomasti tuottava palveluverkko. Yhdenvertaiset palvelut on varmistettava kaikille asukkaille myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Vihreässä Kouvolassa on rohkeutta kokeilla, sillä ei ole yhtä oikeaa tapaa järjestää palveluita. Vihreässä Kouvolassa on rohkeutta kysyä, sillä parhaat ideat syntyvät yhdessä ja yhteistyössä. Vihreässä Kouvolassa on rohkeutta osallistaa kuntalaisia, sillä kunnan parhaat asiantuntijat ovat kuntalaiset itse. Laadukkaiden palveluiden järjestäminen on pitkällä aikavälillä edullisempaa kuin lyhytnäköisten leikkauslistojen laatiminen.

Kaupungin on lähdettävä rohkeasti mukaan elinvoimahankkeisiin. Jos ei uskalla luoda uutta ei myöskään saavuta työpaikkoja ja väestönkasvua.

 

Kouvolan Vihreiden kuntavaaliohjelma kokonaisuudessaan on luettavissa täältä: Kouvolan Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021